KONTAKTY

Název právnické osoby:

Základní škola Studénka, Butovická 346, příspěvková organizace

IČO: 60799081

Adresa: Butovická 346, 742 13 STUDÉNKA

Telefon: 556 400 364

Další telefonní čísla:

Sborovna – 2. stupeň - 556 400 362

  1. stupeň

přízemí - 556 400 367

  1. poschodí - 556 400 365

  2. poschodí - 556 400 366

Školní družina - 556 400 115

Školní jídelna – kuchyně - 556 400 109

Ekonomka školy - Bc. Dagmar Dostálová (dagmar.dostalova@butovice.cz) 556 400 363

ID Datové schránky: 3f2mxux

e-mail: skola@butovice.cz

Ředitelka školy: Mgr. Aranka Horváthová / skola@butovice.cz

Zástupkyně ředitelky školy:

Mgr. Vladimíra Henzelová / vladimira.henzelova@butovice.cz

Mgr. Zuzana Starečková / zuzana.stareckova@butovice.cz


Vyučující:

Bc. Filip Havel / filip.havel@butovice.cz

Mgr. Vladimíra Henzelová / vladimira.henzelova@butovice.cz

Mgr. Aranka Horváthová / aranka.horvathova@butovice.cz

Mgr. Michal Holub, DiS. / michal.holub@butovice.cz

Mgr. Darja Hromková / darja.hromková@butovice.cz

Mgr. Alena Mičkalová / alena.mickalova@butovice.cz

Bc. Veronika Gilgová / veronika.gilgova@butovice.cz

Mgr. Kamila Jedličková /kamila.jedlickova@butovice.cz

Mgr. Alena Myšková / alena.myskova@butovice.cz

Mgr. Jan Neubauer / jan.neubauer@butovice.cz

Mgr. Eva Neubauerová / eva.neubauerová@butovice.cz

Mgr. Monika Niklová / monika.niklova@butovice.cz

Mgr. Monika Pavlíková / monika.pavlikova@butovice.cz

Mgr. Petra Richterová / petra.richterova@butovice.cz

Mgr. Jana Rychtarová / jana.rychtarova@butovice.cz

Mgr. Zuzana Starečková / zuzana.stareckova@butovice.cz

Mgr. Jitka Školová / jitka.skolova@butovice.cz

Mgr. Lenka Školová / lenka.skolova@butovice.cz

Ing. Ludmila Tomášková / ludmila.tomaskova@butovice.cz

Mgr. Zuzana Vrbová / zuzana.vrbova@butovice.czAsistenti pedagoga:

Vendula Mikolášová / vendula.mikolasova@butovice.cz

Roman Šec / roman.sec@butovice.cz

Bc. Filip Havel / filip.havel@butovice.cz


Školní družina:

Radka Šecová / radka.secova@butovice.cz

Iva Vratislavová / iva.vratislavova@butovice.cz

Bc. Dita Sasynová / dita.sasynova@butovice.cz

Monika Veřmiřovská / monika.vermirovska@butovice.cz


Provozní pracovníci:

Bc. Dagmar Dostálová - ekonomka školy / dagmar.dostalova@butovice.cz

Šárka Zalacková - vedoucí ŠJ / sarka.zalackova@butovice.cz

Milan Vlček - školník a topič

Eva Kyselá

Anna Matoušková

Marcela Kupková

Edita Kocourková

Blanka Molová

Miroslava Sichová


Správce webu:

Zuzana Starečková / zuzana.stareckova@butovice.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

JUDr. Tomáš Panáček

Mail: tomas.panacek@iadvokacie.cz

Tel. +420 734 31 01 21

www.iadvokacie.cz