dejepisna olympiada

Školní kolo dějepisné olympiády

I v letošním školním roce proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády. Čtyřicátý třetí ročník byl zaměřen na téma „Město v proměnách času“. Stejně jako v předchozích letech byl určen pro žáky osmého a devátého ročníku. Školní kolo proběhlo v úterý 26. listopadu a zúčastnili se ho žáci Jakub Noháč a Jitka Jarošová z 8. ročníku, Natálie Teichmannová, Eva Bohmová, Hana Pospíšilová, Barbora Horáková, Petra Kozubová, Veronika Dorociaková a Tamara Typovská z 9. ročníku. Do okresního kola, které se uskuteční v únoru 2014 v Novém Jičíně, postupují Jakub Noháč a Natálie Teichmannová (náhradník Eva Bohmová). Všem žákům děkuji za účast a postupujícím držím palce v kole nadcházejícím. 

                                                                                                                             Mgr. Jitka Školová