beseda kubes

Na chvíli v Indii a na Sibiři s Tomáše Kubešem

Páteční dopoledne 6. března 2015 strávili žáci naší školy nejenom vzděláváním se v hodinách, soutěží v SUDOKU, ale také každá třída ve školní družině dvě vyučovací hodiny naslouchala slovům, hudbě a sledovala prezentaci o Indii a o Sibiři, kterou si pro nás poutavou formou připravil cestovatel, fotograf a novinář Tomáš Kubeš. 

Nejprve ve dvou interaktivních přednáškách pro žáky 1. až 6. ročníku zajímavě vyprávěl o Indii, kde představil její obyvatele, svět bohů, svatých mužů, paláce, setkání velbloudů, koupání slonů a především pohled na běžný život v této zemi. Po celou dobu vypravování byl neustále zahlcován dotazy našich žáků, na které ochotně a trpělivě odpovídal. 

Pro žáky 7. až 9. ročníku měl nově připravené téma o divoké přírodě a o lidech na Sibiři. Pan Kubeš nás nejprve zavedl do měst na jihu Bajkalského jezera, která jsou srovnatelná s městy evropskými, avšak poté nám v druhé polovině přednášky ukázal opravdu drsnou výpravu divočinou východní Sibiře. 

                                                                                                                        Mgr. Jitka Školová