exkruze dejepis

Konečné řešení a současná Evropa

Ve středu dne 1.10 se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili dějepisné vzdělávací akce „Konečné řešení a současná Evropa“ v Domě kultury Akord v Ostravě – Zábřehu. Jednalo se o komponovaný pořad o holocaustu před a během 2. světové války ve spojitosti s rasismem a totalitní tendencí v současné společnosti. 

Pořad začal přednáškou lektorky Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Brně s prezentací o historických souvislostech. Dozvěděli jsme se, že dějiny holocaustu začínají roku 1933 v Německu, kde se moci chopila NSDAP v čele s Adolfem Hitlerem. Ten, vedený myšlenkou o nadřazenosti germánské rasy a nutnosti vymýtit všechny podřadné skupiny, které by mohly způsobit degeneraci lidstva a které už způsobily pád Řecké a Římské říše, se rozhodl zbavit všech Židů, Romů, homosexuálů, mentálně postižených lidí a jiných nežádoucích skupin. Byly vydány Norimberské zákony, které určovaly, kteří lidé do těchto skupin patří. Lidem byl nejdříve odebrán majetek a byli zbaveni velké části práv, následně byli posíláni do pracovních táborů, kde se z nich stala levná pracovní síla, a odtud v “dobytčácích“ do koncentračních táborů, kde je čekala smrt v plynové komoře nebo zastřelením.

V druhé části akce následovalo divadelní představení “Hygiena krve“, které netradiční formou pojednávalo o holocaustu z pohledu obou stran a bylo zakončeno závěrem, že druhová rozmanitost na zemi je důležitá a je zbytečné se jí bránit. 

                                                                                                        Jakub Noháč, 9. ročník

Líbila se mi přednáška o holocaustu, poté následovalo netradiční divadelní představení, které působilo někdy i depresivně. 

                                                                                                        Jitka Jarošová, 9. ročník

Povedená byla přednáška paní lektorky z Židovského muzea, dobře nám dobu vysvětlila a doplnila obrazovými dokumenty. 

                                                                                                        Markéta Kovářová, 9. ročník

Líbilo se mi divadelní představení, zejména ta maska. 

                                                                                                        Petr Kovařík, 9. ročník

Představení se mi líbilo, dozvěděl jsem se hodně nových věcí. 

                                                                                                        Daniel Janečka, 9. ročník

Líbil se mi námět a forma zpracování divadelního představení. Někdy to na mě působilo až hororově. 

                                                                                                        Roman Gabčo, 9. ročník

Závěrem bych chtěla poděkovat třídním učitelům 8. ročníků za pomoc a pedagogický dozor během celého dopoledne. 

                                                                                                        Mgr. Jitka Školová