za barokem do kunina

Za barokem do Kunína

V měsíci září jsme se věnovali v dějepise tématu BAROKO. Načerpali jsme mnoho nových poznatků nejen o architektuře, ale i o životě různých vrstev obyvatelstva v tomto období. 

Nemohli jsme si proto nechat ujít návštěvu jediného nejcennějšího barokního zámku celé severní Moravy a Slezska. Projektový den jsme si s žáky naplánovali na středu 26. září 2012. 

Po příjezdu do Kunína jsme krásný slunný den zahájili prohlídkou zámeckých komnat. Během ní jsme doplňovali do pracovního listu informace získané z výkladu paní průvodkyně či z expozic

v jednotlivých místnostech. V závěru prohlídky jsme se mohli v obřadní síni tohoto zámku vyfotit a následně zhlédnout zámeckou zahradu a dřevěný můstek, který sloužil jako průchod mezi zámkem a kostelem.

Poté, co jsme si vyslechli a vstřebali důležité informace, vyrazilo se za sportem do dobové kuželny. Kdo si představoval moderní hru s kuželkami, tak byl asi zklamán, ale po hodince hraní nikomu nevadilo, že musí kuželky znovu postavit a ručně poslat v dřevěném žlábku. Závěr projektového dne nám zpříjemnil pan Novosad, který nás nadchnul mnoha skvělými informacemi z přírodopisu. Na vlastní oči jsme mohli vidět a osahat si nejcennější přírodní skvosty zámecké zahrady. A jak bylo? Posuďte sami z přiložených fotografií.

Děkuji paní učitelce Ivě Vratislavové za pedagogický dozor.                                   

Mgr. Jitka Školová