mikulaske dopoledne

Mikulášské dopoledne

Jako každý rok, tak i letos nás na naší škole navštívil 5. prosince Mikuláš, aby prověřil, jak děti za celý rok poslouchaly. Některé byly hodné, některé trochu lumpačily. O ty zlobivější děti se postarali naši čerti z deváté třídy, a aby je nevzali do pekla, musela každá třída zazpívat písničku. 

Hodně dětí se bálo, a proto nechyběl hodný anděl, co držel čerty zkrátka. Nejdůležitější role připadla našemu spravedlivému Mikuláši, jenž každé dítě obdaroval sladkou odměnou. 

Děti slíbily, že budou celý rok hodné. Věříme, že to tak bude. Mikuláš si to určitě zkontroluje. :-)

Za 9. třídu anděl Jitka Jarošová a čert Markéta Kovářová