edison4trida

Angličtina v přímém přenosu – projekt Edison

V září se na naší škole realizoval jazykový projekt Edison. Setkání se čtyřmi sympatickými mladými lidmi probíhalo v hodinách Angličtiny. Naše třída měla možnost poznat dvě země.

Viktorie nás seznámila s kulturou Ruska a díky Khatie jsme poznali Gruzii. Děti měly možnost vyzkoušet si představení sama sebe v angličtině. Některým to už opravdu jde. Byla to výborná zkušenost a poznání, že umět cizí jazyk člověku otevírá brány do celého světa.