Metodik prevence

Metodik prevence - Mgr. Zuzana Starečková

Náplň práce:

vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou, věnuje se prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, snaží se rozpoznat osobní problémy u žáků a snaží se jim pomoci, spolupracuje s orgány místní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence nežádoucích jevů, v případě nežádoucích jevů kontaktuje odpovídající odborné pracoviště, zprostředkovává učitelům i rodičům odborné informace o metodách, programech, projektech, účastní se odborně zaměřených akcí.

2024 Časopis Mojráček.pdf