den deti

Svátek dětí na ZŠ Butovická

Dne 5. 6. 2013 připravily paní učitelky I. stupně pro žáky zábavný program. Děti přišly do školy v tento den oblečeny ve své oblíbené barvě. V herně školní družiny vytvořily skupinky podle barev a pod vedením paní učitelek sestavovaly děti živé obrazce. Každý obrazec charakterizoval danou barvu. A tak vznikla například bílá kopretina, modrá kapka, růžový květ. Naše škola zářila barvami i přes zamračenou oblohu za okny. Na závěr Dětského dne byly všechny děti odměněny malým dárkem, který si však pro větší napětí vylosovaly v dětské loterii. 

                                                                                                      Alena Myšková a Šárka Rochlová