Počítačový kroužek

Počítačový kroužek

Počítačový kroužek je určen pro žáky 2. - 4. ročníku. Žáci si v tomto kroužku osvojí základní dovednosti obsluhy PC od zapnutí a přihlášení do počítače, ovládání zařízení, práci s myší a klávesnicí až k aktivaci programových systémů. Seznámí se s textovými, tabulkovými, grafickými programy, internetovým prohlížečem i tvorbou prezentace. Své zkušenosti žáci uplatní ve vyšších ročnících v předmětu informatika. Scházíme se v počítačové učebně.

Tento kroužek vede Mgr. Kamila Jedličková