Školní jídelna

ŠKOLNÍ JÍDELNA

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Dle zákona č. 561/2004, §119 po dobu nepřítomnosti dítěte ve škole je nutno dítě ze školního stravování odhlásit. První den nemoci je možný výdej oběda do nosiče za cenu školního stravování. Od druhého dne nepřítomnosti dítěte je možné si oběd odebrat v plné výši t.j. cena školního oběda + provozní náklady dle aktuálního kalkulačního listu. Upozorňujeme, že za neodhlášené obědy si školní jídelna účtuje cenu oběda také v plné výši -  tj. cena školního oběda + provozní náklady, dle aktuálního kalkulačního listu od 1.4.2023 48,- Kč / oběd. 

Obědy mimo jídelnu v době nepřítomnosti žáka ve škole se vydávají do jídlonosičů. Označený (příjmení a třída) čistý jídlonosič je možné předat do 9:00 h do kuchyně (zvonek u dveří). Naplněný jídlonosič připravený od 11:15 h k vyzvednutí (oběd je určen k bezprostřední spotřebě). Další možností je oběd odebrat během výdeje do čistého jídlonosiče v určeném čase. Jídlo vám bude vydáno v jídelně přes výdejní okénko v časech od 11:15 do 11:40 nebo od 13:00 do 13:20.

S tímto postupem byli rodiče seznámeni prostřednictvím přihlášky ke školnímu stravování.

Vedoucí školní jídelny: Šárka Zalacková

Hlavní kuchařka: Anna Matoušková

Kontakt:  tel. č. 556 400 109 nebo  e-mailová adresa sarka.zalackova@butovice.cz, nebo přes EduPage

Číslo účtu pro školní jídelnu je 226660036/0600

Pracovní kapacita školní jídelny 300 připravovaných jídel za den. 


CENY JÍDEL PRO ŽÁKY ŠKOLY, GRAMÁŽ MASA DLE NORMY PRO ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ od 1.4.2023

Pro školní stravování na základní škole jsou zavedeny tři věkové kategorie žáků:

CENA OBĚDU pro cizí  strávníky: 82,- Kč.

Výdej naplněných jídlonosičů od 11.15 h - neprodleně musí dojít k převzetí, pokrm určen k okamžité spotřebě.

Jídla pro cizí strávníky jsou připravována dle jídelníčku platného pro žáky školy.