Školní jídelna

ŠKOLNÍ JÍDELNA

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Dle zákona č. 561/2004, §119 po dobu nepřítomnosti dítěte ve škole je nutno dítě ze školního stravování odhlásit. První den nemoci je možný výdej oběda do nosiče za cenu školního stravování. Od druhého dne nepřítomnosti dítěte je možné si oběd odebrat v plné výši t.j. cena školního oběda + provozní náklady dle aktuálního kalkulačního listu. Upozorňujeme, že za neodhlášené obědy si školní jídelna účtuje cenu oběda také v plné výši - tj. cena školního oběda + provozní náklady, dle aktuálního kalkulačního listu (od 1.3.2020 37,- Kč / oběd).

V době nepřítomnosti žáka ve škole bude přihlášený oběd vydán pouze do jednorázového nádobí, které poskytne kuchyně, v hodnotě 7,- Kč. - hradí se při převzetí oběda. Oběd bude vydán dveřmi s označením JÍDLONOSIČE (vpravo od vstupu do jídelny, klepat v případě, že si pro tento oběd přijdete).

S tímto postupem byli rodiče seznámeni prostřednictvím přihlášky ke školnímu stravování.

Vedoucí školní jídelny: Šárka Zalacková

Hlavní kuchařka: Anna Matoušková

Kontakt: tel. č. 556 400 109 nebo e-mailová adresa sarka.zalackova@butovice.cz


Úřední hodiny

Pondělí 7:15-7:45 a 14:00 - 14:30

Středa 7:15-7:45 a 14:00 - 14:30


Číslo účtu pro školní jídelnu je 226660036/0600

Pracovní kapacita školní jídelny 300 připravovaných jídel za den.


CENY JÍDEL PRO ŽÁKY ŠKOLY, GRAMÁŽ MASA DLE NORMY PRO ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ (od 1.3.2020)

Pro školní stravování na základní škole jsou zavedeny tři věkové kategorie žáků:

Výdej naplněných jídlonosičů od 11.15 h - neprodleně musí dojít k převzetí, pokrm určen k okamžité spotřebě.

CENA JEDNOHO ODEBRANÉHO OBĚDA : 74,- Kč (od 1.1.2022 )

Jídla pro cizí strávníky jsou připravována dle jídelníčku platného pro žáky školy.