seminar

Účast na mezinárodním semináři Developing an eSafe Classroom

Ve dnech 13.-14.11.2016 jsem se zúčastnila mezinárodního semináře v Bruselu. Spolu s dalšími dvaceti účastníky z celé Evropy jsme se zabývali problematikou bezpečnosti na internetu a způsoby, jak vytvářet bezpečné prostředí v průběhů hodin, při kterých se žáci pracují online. S ostatními vyučujícími z jiných evropských škol jsme si vyměnili řadu cenných zkušeností a navázali kontakt pro další mezinárodní spolupráci. Poznatků z tohoto semináře využiji hlavně při práci na etwinningových projektech s žáky, ale také během vyučování, při kterém často využívám různých online aplikací. Celý seminář probíhal v učebně - Future classroom lab - což je tzv. třída budoucnosti, vybavena nejnovější technikou, rozčleněná do speciálních pracovních zón. V nich žáci mohou pracovat na různých fázích projektu - od vyhledávání informaci, přes měření a tvorbu pokusů, až po samotnou prezentaci. Jak tato koncepce učebny budoucnosti vypadá si můžete prohlédnout na fotografiích. 

Mgr. Zuzana Jurajdová

více ve fotogalerii