Vyhlášení Butovické unie

V úterý 3. května sál školní družiny doslova ,,praskal ve švech“. Všechny třídy se zde totiž shromáždily, aby předvedly výsledky své více než půlroční práce v rámci celoškolního projektu, kterým se tento rok stalo město Studénka. Jednotlivé ročníky postupně předváděly svá vystoupení i prezentace, které hodnotila nezávislá porota v tomto složení: Mgr. J. Rychtarová (ředitelka školy), Mgr. P. Richterová (výchovná poradkyně a vyučující), Bc. D. Dostálová (ekonomka školy), I. Vratislavová (asistentka pedagoga) a zástupce Městského úřadu ve Studénce ing. R. Ocásek, Dis.

Prezentace, vystoupení a videa obsáhla nejrozmanitější témata: osobnosti Studénky, historické události, současnou tvář města – její podobu i obyvatele, zajímavá místa v našem okolí. Vážnější i zábavnou formou tak děti poskytly svůj pohled na naše město.

První stupeň byl tzv. nesoutěžní, na všechny děti čeká odměna v podobě překvapení.

Mezi třídami na 2. stupni porota zvolila 3 nejlepší, které získaly tyto ceny:

1. místo – 9.A (jeden den výletu navíc)

2. místo – 7.A (pizza pro celou třídu)

3. místo – 8.A (bowling)

Všem žákům i pedagogům patří pochvala za snahu a úsilí, které zpracování svých projektů věnovali. 

Mgr. L. Školová

    

Více fotek ve fotogalerii.