napadnikknih

 

,,Nápadník“ knih

Březen bývá již řadu let nazýván měsícem knihy. I naše škola nezapomíná na řadu akcí spojené s tímto pojmenováním. Obecně se ve výuce neustále věnujeme práci s knihou a školní knihovna je častým místem, kde v hodinách pobýváme, a to nejen v literatuře. Loni jsem s dětmi v měsíci březnu uspořádala čtenářský maratón, letos

se žáci 6. ročníků proměnili v obchodníky a nabízeli své přečtené knihy různými formami tak, aby nadchli další čtenáře pro půjčení knihy od spolužáka nebo z knihovny. Výstupem pak byl náš ,,Nápadník“ knih.

Mgr. Jitka Školová