denas

Exkurze do DENASu

19. prosince, těsně před dlouho očekávanými vánočními svátky, jsme se vydali na exkurzi do DENASU, kterou nám, žákům 9. třídy, zařídila naše spolužačka Katka Velčovská. Jakmile jsme dorazili na místo, ujal se nás vedoucí pracovník zmíněné firmy. Ten nás seznámil s historií a chodem firmy, dověděli jsme se rovněž, kolik firma obhospodařuje rybníků a jaké ryby chovají. Zajímavé bylo zjištění, že rybníkářství ve Studénce je největší na Severní Moravě.

Následně nás další pracovník provedl kolem nádrží s rybami a my jsme se získali další zajímavé informace. Malá dřevěná budka sloužící k prodeji ryb byla naší další zastávkou. Nutno říci, že velmi příjemnou, protože venku byla neskutečná zima.

Exkurzi jsme zakončili procházkou k rybníkům, kde jsme se od Katky dověděli další zajímavosti ohledně rybníkářství. U rybníků bylo velmi krásně, ale vzhledem k tomu, že jsme byli všichni značně promrzlí, jsme se dlouho nezdrželi. Cestu do školy jsme si ještě zpestřili návštěvou cukrárny. Teplý čaj a malou sladkost jsme si všichni zasloužili.

                                                                                           Natálie Teichmannová, žákyně 9. třídy