ceske balady

České balady

Dne 30. dubna 2012 se uskutečnil v sále školní družiny literárně hudební pořad umělecky ztvárňující vznik a vývoj české balady od balad lidových až po umělé. V pořadu zazněly ukázky z děl českých klasických autorů jako např. Karla Jaromíra Erbena, Jana Nerudy, Jiřího Wolkera či Petra Bezruče. Během hodinového vystoupení si žáci 6. – 9. ročníku připomněli význam pojmů „balada“ a „kramářská píseň“ a uvědomili si rozdíl mezi baladou a romancí.

                                                                                    Mgr. Jitka Školová, Mgr. Marcela Kováčová