edison

  

Projekt EDISON ve spolupráci s AISEC Ostrava


Hned na startu nového školního roku proběhne poprvé na naší škole zajímavý projekt zaměřený na mezikulturní vzdělávání na mateřských, základních a středních školách zvaný EDISON organizovaný společností AIESEC Ostrava (www.aiesec.cz/pro-skoly/). Od 11. do 15. září tak bude výuka cizích jazyků 5. – 9. ročníků probíhat za účasti zahraničních lektorů, kteří přijedou prezentovat svou zemi a kulturu. Žáci tak budou mít možnost získat nejen zajímavé poznatky, ale i komunikovat v anglickém a ruském jazyce. 

                                                                                                                 

Mgr. L. Školová, vyučující aj