knihtisk

Šesťáci si vyzkoušeli knihtisk

Další letošní akcí pořádanou Městskou knihovnou Studénka byla interaktivní beseda o knihtisku s Romanem Prokešem ze Studia Bez Kliky, která se konala ve středu 26. listopadu, a zúčastnili se jí žáci našich šestých ročníků. 

Celá akce byla pomyslně rozdělena na dvě části, kdy ta první byla klasickou, avšak velmi vtipnou a svéráznou přednáškou Romana Prokeše o vzniku a historii knihtisku, zatímco ta druhá a pro žáky očividně ještě zábavnější spočívala v tom, že si každý z nich mohl na Guttenbergově lisu vyrobit svůj vlastní výtisk. Přednášející si tak především z řad chlapců vybral své asistenty, kteří přístroj na tisknutí obsluhovali, a ostatní si na něm postupně vyhotovovali obal knihy podle připravených tiskařských šablon. Žáci si tak z knihovny odnesli nejen spoustu zážitků a nově nabytých informací, ale také velmi originální a jimi samotnými vyrobenou památku na tuto skvělou akci. 

                                                                                                                 Mgr. Rostislav Vonšík