predvanocni den

Předvánoční projektový den

V úterý 21. prosince proběhl na naší škole projektový den, jehož hlavním programem se stala soutěž dvojic v anglickém jazyce. Vybraní žáci z jednotlivých ročníků se postupně utkali v plnění deseti nejrůznějších úkolů, na které měli vyhrazený tříminutový časový limit. Museli např. správně poskládat věty, přiřadit slova opačného významu, nakreslit obrázek podle instrukcí apod. Dvojice soutěžily v rámci tří kategorií a podle toho byla i odstupňována náročnost jednotlivých úkolů. Ostatní žáci osmých a devátých tříd pomáhali s organizací celé soutěže a nesli rozhodující podíl odpovědnosti za její regulérnost a správnost. 

V jednotlivých kategoriích se na předních místech umístili tito žáci:

I. kategorie (4. – 5. tř.): 1. místo: J. Noháč, S. Malušek, 2. místo: J. Jarošová, 

                                    I. Jarčíková, 3. místo: R. Gabčo, P. Kovařík.

II. kategorie ( 6. – 7. tř.) : 1. místo : O. Laniak, D. Ostrožlík, 2. místo:M. Raška, 

                                    J. Krumpoch, 3. místo: V. Dlábek, F. Hýbl.

III. kategorie (8. – 9. tř.): 1. místo: K. Drejslová, L. Gancová , 2. místo: M. Nohel, 

                                    P. Novák, 3. místo: A. Poštolka, M. Dybalová.

Ostatní děti, které se neúčastnily soutěže, si zase mohly v jednotlivých dílnách vyrobit vánoční ozdoby, upéct perníčky, sportovněji založení žáci si šli zabruslit.

Projektový den byl velmi přínosný a myslíme si, že soutěž zaujala nejen její účastníky, ale i žáky, kteří se jako rozhodčí podíleli na organizaci. Těm patří velký dík za skvělou pomoc, bez níž by se akce takového rozsahu nemohla uskutečnit. Rádi bychom do budoucna podobnou soutěž uspořádali i pro žáky z jiných škol ve Studénce a chceme, aby se toto klání stalo tradiční akcí naší školy.

                                                                                              Vyučující anglického jazyka