Provozní doba, rozvrh hodin a zvonění

Vyučování a přestávky probíhají na naší škole dle časového rozvrhu.

Život školy se řídí školním řádem, který je pro všechny závazný.

Škola je otevřena od 7:35.

Vyučovací hodiny:

Odpolední vyučování:

7.a 8. hodina 14:00-15:30