infocentrum

Návštěva informačního a poradenského střediska

Mít povolání, které člověka baví a uspokojuje, je bezesporu k nezaplacení. V osmém ročníku je nejvyšší čas se touto myšlenkou zabírat a následně učinit správné rozhodnutí.

Z tohoto důvodu 23. května osmáci obou tříd navštívili informační a poradenské středisko při Úřadu práce v Novém Jičíně. Seznámili se zde nejen s jeho činností, ale rovněž s tím, co vše by měli zvážit při výběru svého budoucího povolání, respektive při výběru střední školy. Dostali informace a užitečné návody, jak v budoucnosti uspět na trhu práce.

Zatímco žáci jedné třídy získávali informace v poradenském středisku, žáci druhé třídy navštívili Žerotínský zámek.

Seznámili se krátce s historií zámku a města i s vývojem kloboučnické módy.

                                                                                                                                                 Mgr. Alena Mičkalová