Turistický kroužek

Děti, které mají zájem pracovat v tomto kroužku, se scházejí pravidelně 1x týdně, schůzka trvá 1,5 hodiny. Pro velký zájem jsou děti rozděleny podle věku na mladší 3. – 5. třída a starší 6. - 9. třída. Náplní těchto schůzek jsou turistické znalosti a dovednosti, ale rovněž hry a soutěže nejrůznějšího charakteru.

Děti se velmi těší na sobotní celodenní výlety, které jsou organizovány 1x v měsíci. Poznáváme při nich naši krásnou vlast, učíme se, jak se správně chovat v přírodě, rozdělávat oheň, navštěvujeme blízké hrady a další pamětihodnosti, koupeme se nejen v přírodě, ale i v krytých bazénech.

Vyvrcholením naší celoroční práce bývá každoročně červnové třídenní turistické soustředění, kde zúročíme vše, co jsme se během roku naučili. Nechybí sportovní i jiné kolektivní hry a soutěže, táborový oheň či stezka odvahy.

Vyučuje Mgr. Alena Mičkalová a Mgr. Marek Mičkal


Akce 2020/2021

2. výlet turistického kroužku

1. výlet turistického kroužku


Akce 2019/2020:

6. výlet turistického kroužku

5. výlet turistického kroužku

4. výlet turistického kroužku

3. výlet turistického kroužku

2. výlet turistického kroužku

1. výlet turistického kroužku