Turistický kroužek

Děti, které mají zájem pracovat v tomto kroužku, se scházejí pravidelně 1x týdně, schůzka trvá 1,5 hodiny. Pro velký zájem jsou děti rozděleny podle věku na mladší 3. – 5. třída a starší 6. - 9. třída. Náplní těchto schůzek jsou turistické znalosti a dovednosti, ale rovněž hry a soutěže nejrůznějšího charakteru.

Děti se velmi těší na sobotní celodenní výlety, které jsou organizovány 1x v měsíci. Poznáváme při nich naši krásnou vlast, učíme se, jak se správně chovat v přírodě, rozdělávat oheň, navštěvujeme blízké hrady a další pamětihodnosti, koupeme se nejen v přírodě, ale i v krytých bazénech.

Vyvrcholením naší celoroční práce bývá každoročně červnové třídenní turistické soustředění, kde zúročíme vše, co jsme se během roku naučili. Nechybí sportovní i jiné kolektivní hry a soutěže, táborový oheň či stezka odvahy.

Vyučuje Mgr. Alena Mičkalová a Mgr. Marek Mičkal


Akce 2023/2024

8. výlet turistického kroužku

7. výlet turistického kroužku

6. výlet turistického kroužku

5. výlet turistického kroužku

4. výlet turistického kroužku

3. výlet turistického kroužku

2. výlet turistického kroužku

1.výlet turistického kroužku


Akce 2022/2023

9. výlet turistického kroužku

8. výlet turistického kroužku

7. výlet turistického kroužku

6. výlet turistického kroužku

5. výlet turistického kroužku

4. výlet turistického kroužku

3. výlet turistického kroužku

2. výlet turistického kroužku

1.výlet turistického kroužku


Akce 2021/2022

Turistické soustředění

9. výlet turistického kroužku

8. výlet turistického kroužku

7. výlet turistického kroužku

6. výlet turistického kroužku

5. výlet turistického kroužku

4. výlet turistického kroužku

3. výlet turistického kroužku

2. výlet turistického kroužku

1. výlet turistického kroužku


Akce 2020/2021

2. výlet turistického kroužku

1. výlet turistického kroužku


Akce 2019/2020:

6. výlet turistického kroužku

5. výlet turistického kroužku

4. výlet turistického kroužku

3. výlet turistického kroužku

2. výlet turistického kroužku

1. výlet turistického kroužku