holocaust

 

Beseda s účastníkem holocaustu

V pátek 20. 10. 2017 na naší škole již po několikáte proběhla beseda z přeživším účastníkem holokaustu. Pan Michal Salamonovič se svou asistentkou Janou Hlávkovou přednášeli žákům z devátých ročníků asi dvě hodiny. Žáci měli jedinečnou možnost poznat období druhé světové války očima člověka, který ji zažil. Žákům se prezentace tohoto tématu velmi líbila a občas ukápla i slzička. Navázali jsme tímto i na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim v Polsku, která proběhla ten samý týden v pondělí. Jako důkaz zaujetí přikládám názory studentů.

Mgr. Michal Holub

Lednický Patrik

Přednáška začala představením pana Michala Salomonoviče a jeho společnice. Říkal nám hodně smutný, tragický, zajímavý a bohužel pravdivý příběh, který naštěstí dobře dopadl. Dobře dopadl, protože měli utíkat před ruskou armádou a před letadly se museli schovat do příkopu, tím že si tam lehli, měli krásnou příležitost dělat mrtvé a pak utéct. Nakonec se schovali k nějakému pánovi do stodoly a ten jim dal plný kotel brambor a prý byli všichni šťastní.

Eliška Demlová

Ráda bych poděkovala panu Salamonoviči za to, že se s námi podělil o jeho vlastní zážitky z druhé světové války. I přesto, že byl tenkrát malý chlapec, detailně nám vyprávěl o smrti svého tatínka, o tom, jak se spolu s bratrem přejmenovali na holky, aby mohli žít v táboře s maminkou. Dojemný příběh byl také ten, ve kterém jim maminka zachránila život a jak dostali po dlouhé době najíst, je to jedna z jeho nezapomenutelných vzpomínek. Nedokážu si představit, že bych se do této doby narodila a prožila to samé jako pan Salamonovič. Má můj obdiv.

Martin Škola 

Setkání s panem Salomonovičem bylo pro mě velice přínosné, neboť jsem se poprvé setkal s člověkem, který přežil koncentrační tábor. Nejvíce mě zaujala informace, že se mu s matkou a bratrem podařilo během pochodu smrti schovat  u farmáře, který jim nabídl teplé brambory.