zelenystrom

Soutěž ve sběru starého papíru Zelený strom

Dovedete si představit hromadu starého papíru vážící 33 560 kg? Myslím, že stěží. A právě tolik se v tomto školním roce podařilo nasbírat žákům naší školy. Získali jsme tím úžasné 6. místo mezi 62 školami Moravskoslezského kraje zapojenými do již zmíněné soutěže, jejímž organizátorem je firma ORC recycling s.r.o. 

Je pochopitelné, že se sluší poděkovat nejen žákům, kteří se do soutěže zapojili, ale rovněž jejich ochotným rodičům a prarodičům. Právě oni mají obrovskou zásluhu na našem úspěchu. 

Získané peníze budou použity na pomůcky pro žáky, zaslouženou odměnu si navíc odneslo 5 nejlepších třídních kolektivů. A nesmíme zapomenout na nejlepší jednotlivce. Na pomyslný stupeň vítězů vystoupili tito žáci:

1. Paruza S. 5 074 kg 

Paruzová R. 5 074 kg 

2. Křepelka J. 2 124 kg 

3. Davidová S. 1 395 kg 

4. Ševčíková A. 1 187 kg

5. Matoušek M. 1 114 kg

6. Lanči A. 980 kg

7. Svačinová A. 948 kg

8. Skoumal T 833 kg

9. Šimková M. 705 kg

10. Bittner M. 674 kg

Mgr. Alena Mičkalová