Soutěž ve sběru papíru

Soutěž ve sběru papíru

Naše škola se v tomto školním roce již popáté zúčastnila soutěže ve sběru starého papíru. Do projektu firmy ORC recycling s.r.o. „Zelený strom“ se zapojují školy, které se chovají ekologicky a šetrně k přírodě, zajímavá je pochopitelně i získaná finanční odměna. Každoročně z ní profitují všichni žáci naší školy, například příspěvkem na různá kulturní představení či přepravu na akce pořádaná školou. Nejpilnější žáci i třídní kolektivy jsou samozřejmě odměněni zajímavými bonusy.

Žáci naší školy si v letošním roce vedli nadmíru zdatně. Nasbírali totiž neuvěřitelných 23 340 kg starého papíru. Patří jim za to krásné 7. místo v rámci Moravskoslezského kraje, celkem bylo přihlášeno 77 škol.

Poděkování patří žákům a jejich rodičům a prarodičům za podporu této akce. I přes značný počet zapojených žáků věřím, že v příštím ročníku budeme mít možnost se potkat i s novými tvářemi.

Nejvíce starého papíru nasbírali tito žáci:

1. Paruzová Rozálie - 2.A 6 254 kg

2. Křepelka Jakub - 2.B 1 616 kg

3. Vlk Matěj - 2.B 1 419 kg

4. Davidová Simona - 2.B 1 184 kg

5. Matoušek Matěj - 8.B 701 kg

6. Ševčíková Aneta - 8.A 668 kg

7. Richterová Tereza - 3.tř. 581 kg

8. Svačinová Adéla - 2.B 549 kg

9. Dresler Erik - 9.B 488 kg

10. Lienertová Eliška - 7.B 455 kg

Mgr. Alena Mičkalová