Atletika

Atletika

Kroužek je určen pro žáky, kteří se rádi zdokonalí nejen v pohybových dovednostech zaměřených na atletiku, ale také ve zvýšení své fyzické kondice formou tréninku i pohybových her. Věnovat se budeme rozvoji rychlostních, silových a vytrvalostních schopností. Žáci se budou učit správnou techniku jednotlivých disciplín, i takových, se kterými se běžně v tělesné výchově nesetkají. Kroužek je pro žáky 6.-9. ročníku.

Na zájemce se těší Mgr. Karla Šloncová