hudebnivychova

 

Netradiční hudební výchova v 8. ročníku

Studenti osmého ročníku naší školy prožili 2. 10. netradiční hodinu hudební výchovy. Jejím cílem bylo vypracovat hudebně dramatickou scénku na téma pravěká hudba. Žáci, rozděleni

do skupin, si vybrali jedno ze zvolených témat, které se váže k hudební pravěké kultuře, jako např. vyvolávání deště či pohřeb náčelníka aj., a následně po nácviku za pomoci hudebních

nástrojů scénku předvedli. Někteří se na hodinu připravili dokonce i v kostýmech. Hodinu si třída užila a určitě ji budu opakovat i v následujícím školním roce. Děkuji všem žákům osmého ročníku.

Mgr. Michal Holub