experimentarium

Školní vzdělávací akce „Magičtí Lucemburkové a Experimentárium“

V pondělí 14. září 2015 žáci sedmých ročníků opustili lavice Tovární školy a vydali se autobusem za vzděláním do Ostravy. Nejprve navštívili Experimentárium v nově zrekonstruovaném Planetáriu v Ostravě, kde si vyzkoušeli interaktivní formou exponáty určené k poznávání přírodních zákonů a dějů a ocitli se na chvíli v prostředí vesmíru. Poté se autobusem přepravili do pavilonu Světa techniky v Dolních Vítkovicích, kde jim organizátoři připravili výstavu nazvanou Magičtí Lucemburkové. Žáci zhlédli repliky korunovačních klenotů, 3D modely středověkých staveb, sochy a busty panovníků a dobové rukopisy. Měli možnost získat informace o našich předcích v době od roku 1308 do roku 1437 - dobu panování Lucemburků - kdy se země Koruny české staly centrem Evropy a Praha byla centrem Svaté říše římské. Při vstupu každý žák obdržel od průvodců pracovní list s úkoly, které museli vyplnit. Všechny správné odpovědi byly v prostorách výstavy, takže každý měl šanci být nejlepší. Nakonec úkoly nejlépe splnili Honza Placzek ze 7. A a Adél Anlaufová ze 7. B a z výstavy si odnesli malou cenu.

Zároveň velice děkujeme paní asistentce Vendě Mikolášové za organizaci akce a pomoc po celou její dobu.

                                                                                     Mgr. Jitka Školová a Mgr. Zuzana Jurajdová