remeslo

Řemeslo má zlaté dno

Co svět světem stojí, toto tvrzení platilo a nikdo ho nezpochybňoval. V posledních době však žáci základních škol jeví o řemesla stále menší zájem. To, že řemeslo budoucnost má, se mohli žáci 8. ročníků 27. dubna přesvědčit na již 11. ročníku přehlídky technických profesí v Kopřivnici. Žáci zhlédli prezentaci jednotlivých profesí, mohli se zamyslet nad výběrem budoucího povolání a rovněž si prakticky vyzkoušet jednotlivé manuální dovednosti.

                                                                                                                                                                   Mgr. Alena Mičkalová

 

Více ve fotogalerii