ohlednuti za akcemi

Ohlédnutí za akcemi žáků I. stupně ZŠ Butovická ve školním roce 2011/2012

Ve školním roce 2011/2012 proběhla na naší škole spousta zajímavých aktivit. Zúčastňovali jsme se sportovních, výtvarných, matematických, recitačních i anglických soutěží. Navštívili jsme městskou knihovnu, dopravní hřiště v Příboře a řadu kulturních vystoupení, za které děkujeme všem pořadatelům. Pro rodiče a širokou veřejnost si žáci s třídními učitelkami připravili ukázkové hodiny pod názvem MRAVENIŠTĚ (2. – 5. ročník) a ABCD, UŽ TO JEDE (1. ročník). Se školním rokem 2011/2012 jsem se rozloučili akademií.

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na akce s mateřskými školami. Touto cestou chceme poděkovat všem učitelkám MŠ a Mgr. Marii Sauerové z Pedagogicko-psychologické poradny za přínosnou a dlouhodobou spolupráci, která usnadňuje předškolákům nástup do 1. třídy.

Nejvýznamnější a největší akcí pořádanou I. stupněm je bezesporu BUTOVICKÁ HVĚZDIČKA, kde děti ze škol v okolí Studénky poměřují své výtvarné a pěvecké schopnosti. Soutěž probíhá každoročně s finanční podporou města Studénky a díky grantu dostávají děti hodnotné odměny, za což patří velký dík našim představitelům.

Novým projektem ve školním roce 2011/2012 byla spolupráce s Domovem sv. Anny ve Studénce. Žáci 4. ročníku pod vedením paní učitelky Aleny Myškové čtyřikrát navštívili v průběhu školního roku seniory s kulturním programem a drobnými dárky. Společně všichni vyráběli vánoční blahopřání. Mezi seniory a žáky vznikly pěkné vztahy. Vzájemnou komunikací vnesly děti do srdcí starších spoluobčanů radost do života. Tento projekt se setkal s velkým ohlasem a bude pokračovat i ve školním roce 2012/2013. 

Naše krátké ohlednutí uzavřeme přáním uskutečnit další přínosné akce a nové projekty.

Všichni se společně těšíme na nové zážitky v roce 2012/2013.

                                                                                                 Paní učitelky I. stupně ZŠ Butovická