navsteva domova

Návštěva Domova pro osoby se zdravotním postižením

Minulý školní rok byl prvním, kdy žáci naší školy absolvovali návštěvu tak specifického zařízení, jakým je Domov pro osoby se zdravotním postižením v Nové Horce. Loňská návštěva bývalé deváťáky nadchla, a proto jsem totéž nabídla i deváťákům současným.

Za sebe mohu říci, že většina žáků při následné diskuzi hodnotila návštěvu, která se uskutečnila 6. října, velmi kladně. Po milém přijetí ze strany pracovnic žáci vyslechli zajímavé informace o Domově a zhlédli pečlivě připravenou prezentaci. Poté se vydali na prohlídku prostor, kde měli možnost být v přímém kontaktu s místními klientkami.

Jménem žáků chci poděkovat za to, že nám bylo umožněno navštívit toto zařízení a přeji všem pracovníkům mnoho sil a elánu v jejich velmi náročné a prospěšné práci.

                                                                                                                Mgr. Alena Mičkalová

Žáci 9. ročníku:

Návštěva si mi hodně líbila. Díky ní teď zvažuji výběr střední školy.

Hrozně moc mne dojalo, jak na některých ženách bylo vidět, že jsou rády, že jsme za nimi přišli na návštěvu.

                                                                                                               Iveta Jarčíková

Při prohlídce celého objektu jsme poznávali hodné dámy, které měly jisté postižení, ale i přesto byly milé a zábavné. 

                                                                                                               Eliška Tobolová 

Je hezké, že se někdo stará o postižené lidi, protože pomoc potřebují. A také se mi líbilo, že těmto lidem pracovníci pomáhají s jejich koníčky.

                                                                                                               Filip Kubánek

Pracovnice nám vyprávěly o paní, která maluje ústy a vyhrála i několik soutěží. Zaslouží si náš obdiv. Bohužel tento den byla mimo objekt. Také se mi moc líbila paní Silvinka, která se se všemi vítala.

                                                                                                               Klára Bučková

Pomáhat nemocným lidem je pěkné, ale já bych to asi nezvládnul. Líbí se mi, že se mají stěhovat do Studénky, lidé se tam určitě budou cítit lépe.

                                                                                                               Petr Vahala