cist a rozumet

Projektový den „ČÍST A ROZUMĚT“ – pod grantovou záštitou města Studénky

Na prosinec tohoto školního roku jsme naplánovali pro žáky 6. – 9. ročníku všech škol ve Studénce soutěž v českém jazyce a dějepise pod názvem „Číst a rozumět“. Tato akce byla podpořena grantem Městského úřadu ve Studénce. Vzhledem k tomu, že soutěž byla naplánována pro větší množství žáků (60 soutěžících včetně žáků z řad pomocníků), využili jsme prostory horní tělocvičny naší školy, kde soutěž probíhala. Do samotné organizace soutěže i do jejího celkového hodnocení byli samozřejmě zapojeni i pedagogové, kteří pomáhali s přípravou úkolů a s moderováním a kteří kontrolovali regulérnost soutěže. V této soutěži jsme využili dětskou hravost, zvídavost a také předvánoční náladu a zároveň jsme dětem ukázali, že se tyto dva vyučovací předměty dají pojmout i netradičním a zábavným způsobem. 

Úkoly z českého jazyka se týkaly nejen jazykové výchovy, ale také výchovy literární, komunikační a slohové, v úkolech dějepisných žáci využívali svých znalostí a dovedností v propojování historických souvislostí a také při práci s mapou. V obou předmětech žáci prokazovali především své čtenářské dovednosti, znalost pravopisných pravidel a jejich aplikaci, žáci si také ověřovali bohatost své slovní zásoby, porozumění významu slov a dovednost pracovat se slovníky. 

Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií podle stupně obtížnosti zadaných úkolů (I. kategorie: 6. – 7. třída, II. kategorie: 8. - 9. třída). Každá ze tří studeneckých škol vyslala do jednotlivých kategorií tři dvojice žáků. Soutěžní dvojice v časovém limitu 3,5 minuty postupně řešily nejrůznější úkoly z obou předmětů. 

Soutěž se setkala s velmi kladným ohlasem u žáků i učitelů. Uskutečněním této akce jsme se snažili posílit nejen zdravou soutěživost u žáků a jejich vzájemnou spolupráci, ale zejména motivaci pro četbu a rozvíjení čtenářské gramotnosti tolik nezbytné pro jejich další studium.

Některé úkoly byly náročné, ale bavilo mě to. Soutěž se mi moc líbila. Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit.

                                                                          Dagmar Tomášková, soutěžící z 9. roč., ZŠ TGM

Byl jsem porotce a kontroloval jsem úkol, ve kterém měli žáci správně uspořádat odstavce tak, jak následují za sebou v originále. Nikomu jsem neradil, byl jsem spravedlivý. Chtěl bych být porotcem i v příštím školním roce.

                                                                          Jarek Vahala, porotce z 9.B

Po vyhodnocení každého úkolu porotci moderátor soutěže, pan učitel Ivo Hradský, zarecitoval krátkou vtipnou básničku, aby si soutěžící na chvilku odpočinuli, za to my porotci si vyzkoušeli svoji paměť. Kdo zvládl zopakovat bez chyby nazpaměť celou básničku, získal sladký bonbonek.

                                                                          Dagmar Pomikálková, porotce z 9.B

Mým úkolem bylo v kategorii 8. – 9. tříd kontrolovat úkol č. 7. Většina soutěžících úkol hned nepochopila, proto často nemívali plný počet bodů. Žáci reprezentující ZŠ Butovickou mě docela překvapili, byli ve vyhledávání v dějepisných atlasech zvyklí, takže často získávali plný počet bodů. Podle mě byl úkol dost náročný, sama jsem si ho zkoušela vyřešit, ale bez úspěchu. Soutěž mě velmi pobavila a myslím si, že i žáci, kteří neuspěli, se rádi zúčastnili.

                                                                          Lenka Zahelová, porotce z 9.B

Při soutěži „Číst a rozumět“ jsem pomáhal p. uč. Mičkalové vařit čaj a kávu pro hosty. Bylo zajímavé vidět pohromadě tolik nových a chytrých spolužáků a kamarádů.

                                                                          Vítek John, pomocník z 9.B

Magické datum 12.12.2012 , ve kterém soutěž proběhla, přineslo úspěch těmto soutěžícím. 

Kategorie 6. – 7. třída

1. místo Kateřina Glogarová – Barbora Pokorná              ZŠ TGM

2. místo Jitka Jarošová – Jakub Noháč                           ZŠ Butovická

3. místo Nela Pavlištíková – Martin Čeliňák                     ZŠ Sjednocení

Kategorie 8. – 9. třída

1. místo Filip Urbánek – Elizabeth-Marie Dawson           ZŠ Sjednocení

2. místo Veronika Motlochová – Ondřej Laniak              ZŠ Butovická

3. místo Dominika Orlíková – Dagmar Tomášková         ZŠ TGM

Všichni vítězové získali knižní poukázku na nákup libovolného titulu v prodejnách Librex. Ostatní zúčastnění včetně porotců a pomocníků dostali upomínkový předmět s názvem naší školy a malé občerstvení.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat městu Studénka za finanční příspěvek k realizaci celé akce. Velký dík za realizaci tohoto projektu patří také Bc. Ivovi Hradskému, Mgr. Lence Školové, Mgr. Kamile Jedličkové a Mgr. Aleně Mičkalové.

                                                                                      Mgr. Marcela Kováčová, Mgr. Jitka Školová