jarmark

Vánoční jarmark na Základní škole Butovické

Dne 12. 12. 2013 proběhl u nás na Základní škole Butovické Vánoční jarmark. Celou tuto akci provázela příjemná vánoční atmosféra už jen díky sboru zpívajícímu koledy pod vedením pana učitele Michala Holuba. V každé třídě, v 1. patře na 1. a 2. stupni, žáci naší školy prodávali výrobky, které vyrobili právě pro tuto příležitost. V jedné třídě se prodávaly betlémy z perníku, v další zase adventní věnce nebo baňky na stromeček a spousta dalších vánočních ozdob.

Naše třída byla originální. Nemuseli jsme nic vyrábět, pouze jsme každý donesli dvě až tři zachovalé hračky, které jsme následně zabalili a dali pod stromeček. Jakmile děti uviděly zabalené dárečky, okamžitě prosily své rodiče, ať jim je koupí. Jako první ze všech tříd jsme měli vše prodané, což nás mile překvapilo. 

Na chodbě si návštěvníci mohli vyrobit svíčky ze včelího vosku. Tyto svíčky si dělaly dokonce i malé děti, jelikož to bylo opravdu jednoduché. V jedné třídě se prodávalo občerstvení a myslím, že všem chutnalo, protože ke konci celé akce už moc sladkého jídla nezbylo. 

Jak už jsem zmiňovala, náš školní sbor navodil příjemnou vánoční atmosféru. Kvůli správné akustice zpívali jeho členové na schodišti mezi 1. a 2. patrem. Poctili nás asi čtyřmi desetiminutovými vystoupeními. Jakmile začali zpívat, všichni se shromáždili u schodů a zpívali s nimi. 

V 16:30 se v družince konalo vystoupení žáků hrajících na flétny taktéž pod vedením pana učitele Holuba. Následovalo taneční představení chlapců a dívek, jež má na starost slečna Gingelová. „Družinkovým“ dětem následně donesl balíčky čert, Mikuláš a anděl.

Myslím si, že celý jarmark se vydařil tak, jak organizátoři předpokládali. Velký dík patří všem pedagogickým pracovníkům, žákům a rodičům, kteří věnovali svůj čas právě Vánočnímu jarmarku na Základní škole Butovické ve Studénce. 

                                                                              Za ZŠ Butovickou napsala Natálka Teichmannová