podzimni obraz

PODZIMNÍ OBRAZ A ŽÁCI V 5.B

Díky rodičům a jejich ochotě vyrazit se svými dětmi na přírodovědnou odpolední vycházku se sběrem přírodnin, mohl dnešní den být pro žáky z 5.B třídy velice zajímavý.

Ve dvou vyučovacích hodinách se učili čtení, přírodovědě, výtvarné a pracovní výchově. Ve čtení si přečetli pozorně návod na tvorbu podzimního obrazu, který vzápětí vyráběli. Ve třídě panovala tvořivá a veselá nálada. Žáci pracovali ve skupinkách a hotové obrazy si společně vystavili ve třídě, která krásně provoněla podzimem. 

Třídní učitelka : Mgr. Aranka Horváthová