kabinet tv

Kabinet tělesné výchovy při ZŠ Butovická

V loňském školním roce jsme v rámci kabinetu tělesné výchovy absolvovali mnoho soutěží a sportovních akcí. Jednak to byly grantové meziškolní soutěže Studénecká laťka – soutěž ve skoku vysokém a taky Brannballové odpoledne, což byl turnaj družstev v pálkovací hře. Městu Studénka bych tímto rád poděkoval za poskytnutou finanční podporu. Rovněž se žáci naší školy mohli zúčastnit dvou lyžařských kurzů, dojíždějícího pro žáky I. stupně na Vaňkově kopci a žákům II. stupně byl nabídnut lyžařský kurz ve skiareálu Rališka na Horní Bečvě, který mimo jiné disponuje sedačkovou lanovkou. I v letošním školním roce chceme u našich žáků podporovat zdravý životní styl a podněcovat jejich pohybové aktivity. Proto nabízíme řadu sportovních a pohybových kroužků ve školním klubu, ze školních akcí jmenuji soutěže ve skoku vysokém, přehazované, šplhu na tyči, brannballu a atletice. Z meziškolních soutěží se zúčastníme stejně jako v loňském roce turnajů ve vybíjené, halové kopané, florbale, atletice, nově letos také vyzkoušíme naše tanečně založené děti v pohybových skladbách. Pevně věřím a doufám, že pohyb a aktívní trávení volného času u našich dětí bude úspěšně konkurovat stále více se rozšiřujícímu vlivu moderních technologií.

                                                                                                       Mgr. Jan Neubauer, ZŠ Butovická