Dopravni hriste

Dopravní hřiště v Příboře

Jako každoročně i letos žáci 4. a 5. ročníku navštívili dopravní hřiště v Příboře. Tato výchovně vzdělávací akce pomohla dětem zopakovat si jednotlivá pravidla silničního provozu a vše, co je spojeno se správnou jízdou na kole, od údržby kola až po složité dopravní situace. Po teoretické přípravě, při které žáci zhlédli instruktážní film a zopakovali si dopravní značky a křižovatky, se děti přesunuly na hřiště. Všichni žáci dostali kola a začala praktická část výcviku. Děti musely sledovat dopravní značky, řešit vzniklé situace a ukazovat směr jízdy.

Doufáme, že tyto nově získané vědomosti a zkušenosti přispějí k jejich větší bezpečnosti při běžném dopravním provozu a zejména při jízdě na kole. 

Naše poděkování patří ing. Petru Okáčovi za odborné vedení akce. 

                                                                       Mgr. A. Horváthová, Mgr. M. Pavlíková, Mgr. L. Školová