ZAMĚSTNANCI ZŠ BUTOVICKÁ 2023/2024

VEDENÍ ŠKOLY

Ředitelka školy: Mgr. Aranka Horváthová (skola@butovice.cz)

Zástupkyně ředitelky: 

Mgr. Vladimíra Henzelová (vladimira.henzelova@butovice.cz)

Mgr. Zuzana Starečková (zuzana.stareckova@butovice.cz)I. STUPEŇ

Předškolní třída Bc. Markéta Vašíčková (marketa.vasickova@butovice.cz)

1.A     Mgr. Alena Myšková (alena.myskova@butovice.cz)   

1.B     Mgr. Sabina Šeděnková Hromková (sabina.sedenkova@butovice.cz)     

2.A   Mgr. Eva Neubauerová (eva.neubauerova@butovice.cz)     

2.B     Mgr. Zuzana Vrbová (zuzana.vrbova@butovice.cz) 

3.A   Mgr. Darja Hromková (darja.hromkova@butovice.cz)

3.B     Mgr. Věra Huvarová (vera.huvarova@butovice.cz)

4.tř.    Mgr. Michal Holub, DiS. (michal.holub@butovice.cz)   

5.tř.    Mgr. Monika Niklová (monika.niklova@butovice.cz)


II. STUPEŇ

6. tř.    Mgr. Kamila Jedličková (kamila.jedlickova@butovice.cz)

7. tř.    Bc. Veronika Gilgová (veronika.gilgova@butovice.cz)

8. A     Mgr. Jitka Školová (jitka.skolova@butovice.cz)

8. B    Mgr. Jan Neubauer (jan.neubauer@butovice.cz) - vedoucí školního klubu

9. A    Mgr. Jana Rychtarová (jana.rychtarova@butovice.cz)

9. B    Ing. Ludmila Tomášková (ludmila.tomaskova@butovice.cz)NETŘÍDNÍ UČITELÉ

Bc. Filip Havel  (filip.havel@butovice.cz)

Mgr. Vladimíra Henzelová (vladimira.henzelova@butovice.cz)

Mgr. Aranka Horváthová (aranka.horvathova@butovice.cz)

Mgr. Alena Mičkalová (alena.mickalova@butovice.cz)

Mgr. Petra Richterová (petra.richterova@butovice.cz)

Mgr. Zuzana Starečková (zuzana.stareckova@butovice.cz)

Mgr. Lenka Školová (lenka.skolova@butovice.cz)


ICT manažer

Mgr. Jana Rychtarová (jana.rychtarova@butovice.cz)

Mgr. Vladimíra Henzelová (vladimira.henzelova@butovice.cz)


VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Petra Richterová (petra.richterova@butovice.cz)


ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Mgr. Zuzana Starečková (zuzana.stareckova@butovice.cz)VYCHOVATELKY

Radmila Šecová - vedoucí školní družiny (radmila.secova@butovice.cz)

Iva Vratislavová (iva.vratislavova@butovice.cz)

Bc. Dita Sasynová (dita.sasynova@butovice.cz)

Monika Jalůvková (monika.jaluvkova@butovice.cz)

Michaela Vrbecká (michaela.vrbecka@butovice.cz)ŠD je určena pro žáky 1. stupně (předškolní třída a žáci od 1. do 5. třídy)


ASISTENTI

Vendula Mikolášová (vendula.mikolasova@butovice.cz)

Ing. Jana Dolinska (jana.dolinska@butovice.cz)

Mgr. Eva Stachovičová (eva.stachovicova@butovice.cz)

Roman Šec (roman.sec@butovice.cz)

Michaela Vrbecká (michaela.vrbecka@butovice.cz)

Veronika Nytrová (veronika.nytrova@butovice.cz)


PROVOZNÍ PRACOVNÍCI

Bc. Dagmar Dostálová - ekonomka školy / dagmar.dostalova@butovice.cz

Šárka Zalacková - vedoucí ŠJ / sarka.zalackova@butovice.cz

Milan Vlček - školník a topič 

Jana Demová

Anna Matoušková

Blanka Molová

Marcela Kupková

Edita Kocourková

Eva Kyselá

Miroslava Sichová