ZAMĚSTNANCI ZŠ BUTOVICKÁ 2022/2023

VEDENÍ ŠKOLY

Ředitelka školy: Mgr. Aranka Horváthová (skola@butovice.cz)

Zástupkyně ředitelky:

Mgr. Vladimíra Henzelová (vladimira.henzelova@butovice.cz)

Mgr. Zuzana Starečková (zuzana.stareckova@butovice.cz)I. STUPEŇ

1.A Mgr. Eva Neubauerová (eva.neubauerova@butovice.cz)

1.B Mgr. Zuzana Vrbová (zuzana.vrbova@butovice.cz)

2.A Mgr. Darja Hromková (darja.hromkova@butovice.cz)

2.B Mgr. Monika Pavlíková (monika.pavlikova@butovice.cz)

3.tř. Mgr. Alena Myšková (alena.myskova@butovice.cz)

4.tř. Mgr. Sabina Šeděnková Hromková (sabina.sedenkova@butovice.cz)

5.tř. Mgr. Kamila Jedličková (kamila.jedlickova@butovice.cz)


II. STUPEŇ

6. tř. Mgr. Lenka Školová (lenka.skolova@butovice.cz)

7. A Mgr. Jitka Školová (jitka.skolova@butovice.cz)

7. B Mgr. Jan Neubauer (jan.neubauer@butovice.cz) - vedoucí školního klubu

8. A Mgr. Jana Rychtarová (jana.rychtarova@butovice.cz)

8. B Ing. Ludmila Tomášková (ludmila.tomaskova@butovice.cz)

9. A Bc. Veronika Gilgová (veronika.gilgova@butovice.cz)

9. B Mgr. Monika Niklová (monika.niklova@butovice.cz)NETŘÍDNÍ UČITELÉ

Bc. Filip Havel (filip.havel@butovice.cz)

Mgr. Vladimíra Henzelová (vladimira.henzelova@butovice.cz)

Mgr. Aranka Horváthová (aranka.horvathova@butovice.cz)

Mgr. Michal Holub, DiS. (michal.holub@butovice.cz)

Mgr. Alena Mičkalová (alena.mickalova@butovice.cz)

Mgr. Petra Richterová (petra.richterova@butovice.cz)

Mgr. Zuzana Starečková (zuzana.stareckova@butovice.cz)


ICT manažer

Mgr. Jana Rychtarová (jana.rychtarova@butovice.cz)

Mgr. Vladimíra Henzelová (vladimira.henzelova@butovice.cz)


VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Alena Mičkalová (alena.mickalova@butovice.cz)

Mgr. Petra Richterová (petra.richterova@butovice.cz)


ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Mgr. Petra Richterová (petra.richterova@butovice.cz)


VYCHOVATELKY

Radmila Šecová - vedoucí školní družiny (radmila.secova@butovice.cz)

Iva Vratislavová (iva.vratislavova@butovice.cz)

Bc. Dita Sasynová (dita.sasynova@butovice.cz)

Monika Veřmiřovská (monika.vermirovska@butovice.cz)


ŠD je určena pro žáky 1. stupně (od 1. do 5. třídy)


ASISTENTI

Bc. Filip Havel (filip.havel@butovice.cz)

Vendula Mikolášová (vendula.mikolasova@butovice.cz)

Bc. Dita Sasynová (dita.sasynova@butovice.cz)

Nikol Střížová (nikol.strizova@butovice.cz)

Roman Šec (roman.sec@butovice.cz)


PROVOZNÍ PRACOVNÍCI

Bc. Dagmar Dostálová - ekonomka školy / dagmar.dostalova@butovice.cz

Šárka Zalacková - vedoucí ŠJ / sarka.zalackova@butovice.cz

Milan Vlček - školník a topič

Eva Kyselá

Anna Matoušková

Marcela Kupková

Edita Kocourková

Blanka Molová

Miroslava Sichová