Dokumenty, formuláře

Plán práce 

Minimálně preventivní program

Program proti šikanování

Strategie školní neúspěšnosti

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školního klubu

Školní řády učeben

Přihláška do kroužku ŠK

Přihláška ke stravování v ŠJ

Organizace školního roku

Školní vzdělávací program

ŠVP Přípravná třída


Výroční zpráva 

Povinně zveřejňované informace

Směrnice o poskytování informací

Výroční zpráva o poskytování informací


Hodnocení bolestného

Informace o zpracování osobních údajů

Žádost o uvolnění dítěte

Školní řád 

Dodatek ke školnímu řádu

Žádost o přijetí nového žáka

Žádost o možnost dokončení školní docházky


Všechny uvedené dokumenty ke stažení jsou na této stránce (dole):

Dokumenty týkající se rozpočtu školy jsou na této stránce (po kliknutí)