ochutnavka1

Ochutnávka 1. třídy - 1. setkání - prosinec

V předvánočním čase aneb možná přijde i …

V prosinci se uskutečnila 1. ochutnávka 1. třídy pro předškoláky a jejich rodiče. Děti se měly možnost seznámit s prostorami školy, strávit hodinu plnou aktivit ve školní třídě. Celé setkání bylo tematicky provázáno Mikulášem, andělem a čertem. Činnosti byly sestaveny tak, aby byl podpořen všestranný rozvoj dítěte předškolního věku. Děti zpívaly, hledaly dvojice obrázků, určovaly první slyšenou hlásku ve slovech, upevňovaly správnou výslovnost, rozšiřovaly si slovní zásobu, rozcvičovaly paži a ruku grafomotorickými cviky, upevňovaly si různé první matematické pojmy. Nechyběla krátká hra s rodiči.

Smích a pohoda ve společném prvním učení se zde měly neodmyslitelně své místo.

A nakonec? Nakonec zaklepala na dveře vzácná návštěva. Mikuláš s andělem a čertem a plným košem nadílky pro děti.

Markéta Martinů

Více ve fotogalerii