studlatka

Studénecká laťka opět na výbornou…

Tato meziškolní soutěž ve skoku vysokém si během několika let vydobyla své pevné místo v kalendáři sportovních akcí naší základní školy. Ve všech kategoriích podávali skokanky i skokani kvalitní výkony.

I když některé pokusy nebyly po technické stránce zrovna ukázkovým příkladem z učebnice této disciplíny, je třeba si uvědomit, že se jedná o čistě amatérský závod. Žádný z účastníků se tomuto krásnému sportovnímu odvětví na výkonnostní úrovni nevěnuje. 

Jako první nebojácně vstoupily do soutěže mladší dívky. Holky ukázaly veliké sportovní nadšení a třebaže jejich skoky nedosahovaly zrovna TOP výšek, tak za odvahu a bojovnost během soutěže si náš obdiv

a pochvalu určitě zaslouží. Není totiž vůbec lehké se před zraky tolika diváků rozběhnout proti laťce

a vybojovat s ní vítězný duel. Kdo úplně neví, o čem píši, tak je jen třeba si to někdy vyzkoušet na vlastní kůži. Na konci dramatického závodu bylo na výsledkové tabuli následující pořadí: 

1. Hubeňáková S. (ZŠ Butovická) 125 cm, 2. Liberdová A. (ZŠ Sjednocení) 120cm, 

3. Musílková I. (ZŠ TGM) a Pěchulová S. (ZŠ Sjednocení) 110cm

Mladíci stejné kategorie na tom byli podobně jako jejich předchůdkyně, jen se vzhledem ke svým fyzickým parametrům pohybovali ladnými i méně ladnými styly nad laťkou umístěnou na stojanech o pár centimetrů výše. K vidění byl tradiční školní styl tzv. nůžky, dále něco jako „poloflop“, ale pár chlapců 

se už dokázalo nad laťkou přenést opravdu technicky velice pohledným stylem zádovým neboli flopem. Medaile byly nakonec rozdány takto: 

1. Horváth D. (Butovická), 2. Šoman J. (Sjednocení), 3. Bradáč P. (Sjednocení) – všichni 135cm

V kategorii děvčat jen o něco starších byla výkonnost zase o jeden stupínek výše. Mladé slečny se

s atmosférou závodů vyrovnávaly velice srdnatě a bylo vidět, že některé z nich nejsou v tomto oboru rozhodně nováčky a s rozběhem, odrazem a přechodem přes laťku si doslova tykaly. Jen velká škoda, že závod dívek skončil už na 130 cm. Na tomto místě bych si dovolil zmínit osobu vítězky 

Veroniky Dorociákové, která začátkem prosince na Butovické laťce, což je obdobná soutěž pouze pro žáky Butovické školy, překonala laťku ve výšce 150cm. Pokud by se tomuto sportu věnovala s pravidelností, tak kdo ví, do jakých výšin by ji skok mohl vynést.

1. Dorociáková V., 2. Vyhnálková A. – 130cm, 3. Böhmová E. – 125 cm (všechny ZŠ Butovická) 

A to nejlepší nakonec. Domnívám se, že skokanským vrcholem jinak poklidného a počasím pochmurného odpoledne byl bez jakýchkoli pochyb už tradičně závod starších chlapců. Na výšce 150 cm byla v soutěži ještě třetina závodníků, což jen dokresluje, jak našlapané bylo letošní startovní pole závodníků. Velké finále už ale obsahovalo jen jedno jméno. Honza Burček usiloval o překonání rekordu laťky, což se nakonec těsně nepovedlo, ale překonanou výškou 165 cm roztleskal celou tělocvičnu a výraz uznání vyčaroval na tváři svého učitele tělesné výchovy i přítomných diváků. 

1. Burček H. (TGM) – 165cm, 2. Barsóny A. (Sjednocení) – 155cm, 3. Pečinka P., Falhar H. (TGM) – 150cm

Závěrem už jen velké díky jednak Alence Mičkalové za skvělou přípravu, organizaci a bravurní moderování celého závodu, ale také všem soutěžícím za navození příjemné sportovní atmosféry

a samotnou účast v soutěži, která je neméně důležitá jako vítězné vavříny.

                                                                                                              Jan Neubauer, ZŠ Butovická