cist a rozumet

Projektový den „ČÍST A ROZUMĚT“

„Číst a rozumět“ – takový název nesl projektový den, který připravily a zorganizovaly v předvánočním čase paní učitelky českého jazyka, vlastivědy a dějepisu. Zapojilo se do něho celkem 90 žáků 4. – 9. ročníku buď jako soutěžící (60 soutěžících), nebo jako porotci (30 porotců). Soutěžící byli rozděleni do tří kategorií podle stupně obtížnosti zadaných úkolů (I. kategorie: 4. – 5. třída, II. kategorie: 6. - 7. třída, III. kategorie: 8. - 9. třída). Jednotlivé dvojice v časovém limitu 3 minut postupně řešily nejrůznější úkoly z těchto předmětů. Ke každé soutěžní dvojici byl přidělen jeden porotce, který zodpovídal za regulérnost při řešení úkolu, za kontrolu jeho správnosti a za zápis do bodovacího lístku. 

Úkoly z českého jazyka se týkaly nejen jazykové výchovy, ale také výchovy literární, komunikační a slohové, v úkolech vlastivědných a dějepisných žáci využili svých znalostí a dovedností v propojování historických souvislostí a prokázali dovednost v práci s mapou. V obou předmětech žáci museli prokázat především své čtenářské dovednosti, znalost pravopisných pravidel a jejich aplikaci, žáci si také ověřili bohatost své slovní zásoby a porozumění významu slov.

Umístění soutěžních dvojic v jednotlivých kategoriích

Kategorie 4. – 5. třída

1. místo Daniela Nohlová – Klára Hanzelková

2. místo Lucie Noháčová – Aneta Ševčíková

3. místo Ivana Škrobánková – Nikol Skupinová

Kategorie 6. – 7. třída

1. místo Eva Böhmová – Dominik Holáň

2. místo Jakub Noháč – Stanislav Malušek

3. místo Jitka Jarošová – Markéta Kovářová

Kategorie 8. – 9. třída

1. místo Petr Novák – Marek Nohel

2. místo Kateřina Vlčková – Denisa Hájková

3. místo Sabina Davidová – Klára Zindlerová

Uskutečněním této akce jsme se snažili posílit nejen zdravou soutěživost u žáků a jejich vzájemnou spolupráci, ale zejména motivaci pro četbu a rozvíjení čtenářské gramotnosti tolik nezbytné pro jejich další studium.

Velký dík za realizaci tohoto projektu patří p. uč. Mgr. Aleně Myškové, Mgr. Marcele Kováčové, Mgr. Jitce Školové, Mgr. Lence Školové a Mgr. Monice Pavlíkové. Fotodokumentaci z tohoto dne pořídil Bc. Ivo Hradský.