havefun

Have Fun with English 2018

Ve středu 28. března se opět sešli žáci studéneckých i okolních základních škol, aby znovu změřili své znalosti a dovednosti v anglickém jazyce. Pod grantovou záštitou města Studénky se uskutečnil již tradiční ročník meziškolní soutěže Have Fun with English a naše pozvání přijali žáci a pedagogové ze ZŠ Sjednocení, z Bartošovic, Pustějova, Bravantic, Bílovce (TGM a Komenského) a ze ZŠ TGM Fulnek. Samotná soutěž byla přichystána pro žáky 5. až 9. ročníku, kteří soutěžili ve třech věkových kategoriích. Během tříminutového časového limitu, stanoveného pro každý úkol, se soutěžící museli rychle zorientovat v zadání a následně úkol vyřešit. Žáci skládali věty, přiřazovali odpovědi a otázky, pracovali s textem, sestavovali domino, luštili křížovky apod. Jednotlivé úkoly, jejichž náročnost byla odstupňována podle věku a znalostí dětí, byly po skončení tří minut samostatně obodovány. Znovu se tento rok zapojili do hodnocení jednotlivých úkolů i žáci jiných škol a byly využity i tablety pro poslechová zadání, nově jsme zařadili i práci s anglicky namluvenými videy.

Všichni soutěžící bojovali až do konce s nejvyšším nasazením, ale tyto dvojice byly nejlepší:

I. kategorie (5. tř.)

1. místo – R. Skotnica, T. Blaheta (TGM Bílovec)

2. místo – S. Klimíček, A. Káňová (Fulnek)

3. místo – M. Krchňák, T. Nikl (Komenského Bílovec)

II. kategorie (6. – 7. tř.)

1. místo – A. Kolenčík, O. Maňuch (TGM Bílovec)

2. místo – K. Jabůrek, D. Kvita (Komenského Bílovec)

3. místo – A. Suchánková, K. Štenclová (Komenského Bílovec)

III. kategorie (8. – 9. tř.)

1. místo – T. Vyvialová, O. Skopal (Sjednocení Studénka)

2. místo – A. Honová, V. Gebauerová (TGM Bílovec)

3. místo – T. Solanský, K. Vrbová (Komenského Bílovec)

Nejlepší tři dvojice v jednotlivých kategoriích byly odměněny knihami z nakladatelství Oxford University Press (OUP), a to za finančního přispění města Studénky, neboť naše škola získala na tento projekt grant. Všichni soutěžící si pak s sebou domů odnesli tužku s názvem akce. Tento rok naši soutěž navštívila i zástupkyně OUP za Moravskoslezský kraj paní Mgr. M. Vařeková, která představila přítomným pedagogům novou řadu učebnic a věnovala jim drobné dárky i materiály z nakladatelství. Chtěli bychom touto cestou poděkovat městu Studénka za finanční příspěvek k realizaci celé akce, která se opět setkala u žáků i pedagogů s velmi příznivým ohlasem.  Velký dík zaslouží všichni zúčastnění za vzornou reprezentaci své školy, organizátoři z řad

žáků za skvělou pomoc, bez níž by se akce takového rozsahu nemohla uskutečnit, a samozřejmě všichni pedagogové, kteří celý projektový den připravili.

                                                            Za vyučující aj a organizátory soutěže Mgr. L. Školová