vitkovicka stredni

Návštěva Vítkovické střední průmyslové školy

V pondělí 18. listopadu se žáci osmého a devátého ročníku shromáždili před osmou hodinou před školou s cílem zhlédnout prostory Vítkovické střední průmyslové školy a dovědět se o případných možnostech studia. Cesta autobusem, který byl žákům poskytnut zcela zdarma, proběhla díky panu řidiči naprosto v pohodě.

Ve zmíněné škole si naši žáci nejprve společně vyslechli profesionálně vedenou přednášku o tamní střední škole, byli seznámeni nejen se studijními obory, ale i s lákavým stipendijním programem a možnými volnočasovými aktivitami studentů. Zhlédli rovněž krátký zajímavý film o historii Vítkovic a bylo milé, že všichni obdrželi malý dárek v podobě praktických podsedáků s logem firmy.

Poté byli žáci rozděleni dle ročníků do dvou skupin a s mistry odborného výcviku absolvovali velmi zajímavou prohlídku školy, učeben a dílen.

Tři hodiny strávené ve Vítkovické střední škole uběhly nečekaně rychle a myslím si, že této exkursi nezbývá nic jiného, než zapsat obrovskou jedničku. 

                                                                                                                   Mgr. Alena Mičkalová