kunin

Za barokem do Kunína

V měsíci září jsme se věnovali v dějepise tématu BAROKO. Nemohli jsme si proto nechat ujít návštěvu jediného nejcennějšího barokního zámku celé severní Moravy a Slezska. Projektový den jsme si s žáky naplánovali na úterý 24. září 2013. Načerpali jsme mnoho nových poznatků nejen o architektuře, ale i o životě různých vrstev obyvatelstva v tomto období. 

Například: historie zámku: zámek byl postaven v letech 1726-1734 v barokním stylu rakouským architektem Johannem Lukasem von Hildebrandtem na přání hrabat z Harrachu místo staré kamenné tvrze jako kopie arcibiskupského paláce ve Vídni. Po hrabatech z Harrachu zámek vlastnili Walburg - Zeilové, Schindlerové z Kunwaldu a nakonec rodina rytířů Bauerů. V roce 1945 byl zámek zkonfiskován státem. Ještě předtím byl v dubnu téhož roku silně poničen sovětskými vojáky. V 50. letech získal zámek státní zemědělský podnik, který tam zřídil skladiště a ubytovnu brigádníků. V 70.letech dostala zámek Vysoká škola veterinární Brno a začala ho necitlivě upravovat na koleje pro své studenty. V roce 1999 se zámek stal vlastnictvím obce Kunín, která začala s nemalými finančními náklady s jeho záchranou. V roce 2003 se zámek stal přístupný pro veřejnost.

Průběh akce: v 8:45 jsme autobusem odjeli do Kunína. Venku pršelo jako z konve. Po příjezdu jsme se rychle přesunuli do zámku, kde jsme chvíli počkali na průvodce. První byla prohlídka výstavy minerálů. V těsném sledu následovala hlavní prohlídka zámeckých prostor s podrobným výkladem paní průvodkyně. Po krátké pauze v zámecké restauraci jsme se vydali na prohlídku výstavy o slavném vojevůdci 18. století Ernstu Gideonovi von Laudonovi. Na konci jsme se dostali až na velmi prostornou půdu se složitým komínovým systémem. Pak už jsme ale šli jenom dolů a rychle pryč. Nesmíme přece zmeškat fyziku! 

                                                                                                                            Jakub Noháč 

Děkuji paní asistentce Evě Bolfové za pedagogický dozor a Filipovi Kubánkovi za fotografie. 

                                                                                                                            Mgr. Jitka Školová