detmarovice

Tepelná elektrárna Dětmarovice

Dne 5. 12. 2013 jsme se vypravili na exkurzi do tepelné elektrárny Dětmarovice. Exkurzi jsme zahájili vtipnou cestou autobusem. Jakmile jsme se dostavili na místo konání, postavili jsme se kolem modelu celé elektrárny a dozvěděli jsme se, k čemu všechno slouží, a co všechno uvidíme na vlastní oči! Dále nás požádali o odložení věcí, a abychom si všichni povinně vzali helmy na hlavu. Potom jsme se vydali do provozu, tam nám vysvětlili, jak se vytváří energie a jak to tam všechno chodí. Jeli jsme výtahem na střechu a tam jsme viděli komíny, těžbu uhlí, jezera a firmu, u které si nepamatujeme název . Zpátky dolů jsme museli po schodech, protože jsem prošli všechny patra, co tam byly, a k tomu jsme pokaždé dostali vysvětleni k čemu se co používá. Museli jsme dávat pozor na schodech, abychom nespadli a abychom nebyli celí od prachu. Vzali nás i do místnosti, kde se nacházeli operátoři. Poté jsme si konečně mohli sundat helmy a na chvíli si odpočinout! Dále následoval test, který jsme museli vyplnit a odevzdat učiteli. Po celé elektrárně bylo zakázáno fotit, tak byla paní učitelka ráda, když si nás mohla vyfotit před elektrárnou. Exkurzi jsme ukončili spánkem a odpočinkem v autobuse :-). 

                                                                                                                  Barbora Horáková

                                                                                                                  Natálie Teichmannová