zahajeni

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

Na kalendáři se po roce opět objevil měsíc září, což znamená jediné – letní prázdniny uběhly jako voda a je tady znovu období, kdy se žáci navracejí do svých školních tříd. Abychom však

tento okamžik udělali slavnostnějším a zároveň náležitě přivítali nově příchozí prvňáčky, uspořádali jsme na ZŠ Butovická tradiční zahájení nového školního roku se vším, co k němu patří. 

Celý ceremoniál odstartoval již po osmé hodině ranní v prostorách před budovou naší školy, kde byli všichni žáci i členové pedagogického sboru svědky slavnostního vyvěšení vlajky České republiky a města Studénky, které si i letos vzali na starost žáci devátých ročníků, to vše za doprovodu nejprve státní a posléze i školní hymny. Rovněž jsme byli všichni oficiálně přivítáni naší novou ředitelkou školy Mgr. Arankou Horváthovou a starostou našeho města Ing. Lubomírem Šobichem, při čemž oba jmenovaní popřáli dětem i učitelům ve svých proslovech úspěšný start do nynějšího školního roku. 

Nedlouho poté se žáci vyšších ročníků v doprovodu svých třídních učitelů přemístili do tříd a v následujících chvílích již nastal neméně důležitý bod slavnostního dopoledne, jímž bylo bezesporu přivítání letošních prvňáčků. To letos proběhlo za hojné účasti rodičů pod taktovkou jejich nové třídní učitelky Mgr. Darji Hromkové. Na každého nováčka naší školy pak čekala drobná pozornost v podobě šerpy, nejrůznějších výtvarných potřeb a upomínkových předmětů tohoto významného dne. 

Milí prvňáčci, přejeme Vám, abyste se v naší škole cítili dobře a naučili se v ní vše, co budete pro život potřebovat, a aby pro vás ta devítiletá cesta, kterou před sebou máte, byla prostoupena pouze příjemnými okamžiky. Bezproblémový a na zážitky i informace bohatý školní rok 2017/2018 přejeme samozřejmě též všem ostatním žákům naší školy.

Za pedagogický sbor ZŠ Studénka Mgr. Rostislav Vonšík