vychovny koncert

VÝCHOVNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ J.A. KOMENSKÉHO - STUDÉNKA

V úterý 24.dubna, si žáci se svými pedagogy ze základní umělecké školy J.A. Komenského připravili krásný výchovný koncert pro naše žáky z 1.-4. tříd.

Při hodinovém vystoupení spolužáků, kamarádků a pedagogů ze ZUŠ, jsme byli seznámeni s různými hudebními nástroji, žánry a také jsme si všichni společně zazpívali. 

Všem pedagogům a žákům ZUŠ moc děkujeme za velmi nádherný a poučný koncert. 

                                                                                                               Mgr. Aranka Horváthová