vyukazahajeni

Vážení rodiče a žáci,

prázdniny nám pomalu končí a my věříme, že ještě stále čerpáte sílu a elán, jež vám pomohou vplout do nového školního roku 2017/18. Tento školní rok začíná v pondělí 4. září 2017 a na naší škole tradičně započne slavnostním vyvěšením vlajek před budovou školy. Pak se všichni žáci i učitelé přesunou do tříd, kde se budou spolu se svými třídními učiteli věnovat třídnickým pracím. 

Výuka bude v pondělí i v úterý končit dle následujícího rozpisu: 

Odchody na oběd:

10:45 – dojíždějící dle nejbližšího spoje

10:55 – 9. AB a 8. 

11:00 - 7. AB

11:10 – 6. AB 

11:20 – 5., 4. A

11:30 – 4. B, 3 

11:40 – 2. AB, 1.

12:00 – DRUŽINA

Novinkou je v letošním školním roce otevření 3. oddělení školní družiny pro žáky 1. – 5. třídy.

Těšíme se 4. září 2017 na viděnou 

Mgr. Aranka Horváthová, ředitelka školy