Zahajeni skolniho roku

Slavnostní zahájení školního roku 2013/2014

A je to tady! Prázdniny se pomalu ale jistě nachýlily ke svému konci, a nastal tak čas, aby děti po dvouměsíčním období letních radovánek znovu nebo naopak poprvé usedly do školních lavic. 

Dnes již tradiční slavnostní zahájení školního roku na Základní škole Butovické se uskutečnilo 2. září 2013 v osm hodin ráno před budovou školy, kde se shromáždili všichni zdejší učitelé, žáci i jejich rodiče. Po krátkých úvodních, avšak velmi motivujících proslovech, kterými všechny přítomné přivítali paní ředitelka Mgr. Jana Rychtarová a starosta města Studénka Ladislav Honusek, proběhl ceremoniál vyvěšení vlajek České republiky a Studénky, jejž za doprovodu české státní hymny zrealizovali zástupci vybraných tříd. 

Následně se veškeré žactvo spolu s učiteli odebralo do sálu školní družiny, kde se slova ujala opět nejprve ředitelka školy Mgr. Jana Rychtarová, při čemž ještě jednou všechny zúčastněné uvítala a zároveň je seznámila s pedagogickým sborem pro aktuální školní rok. Poté už došlo na nejdůležitější část programu tohoto významného dne, a sice vítání prvňáčků. Ti postupně po dvojicích přicházeli na pódium, kde je jejich paní učitelka Mgr. Šárka Rochlová představila ostatním spolužákům a učitelům a kde jim též dívky z deváté třídy předaly drobné upomínkové dárky. Každého z nových žáků prvního ročníku pak přítomné osazenstvo odměnilo potleskem. Posléze si už třídní učitelé odvedli své děti do tříd, kde s nimi probírali jak třídnické záležitosti, tak zcela jistě také zážitky z právě končících prázdnin. 

Milí prvňáčci, přeji Vám, aby se naše škola pro Vás stala místem, kam budete chodit rádi a s radostí, místem, v němž získáte veškeré potřebné a užitečné informace, jež budete potřebovat k dalšímu studiu, popřípadě k uplatnění v budoucích profesích, místem, do něhož se budete vždy rádi vracet, a to třeba i již jako absolventi. Všem ostatním žákům vyšších ročníků přeji úspěšné vkročení do školního roku 2013/14, stejně jako celý jeho průběh.

Na závěr taktéž děkuji paní učitelce Mgr. Kamile Jedličkové, která svými fotografiemi zdokumentovala zmiňované slavnostní okamžiky.

Za pedagogický sbor ZŠ Butovická Mgr. Rostislav Vonšík