exkurze pravekem

Exkurze pravěkem

Na poslední den v říjnu připadla na ZŠ Butovické přednáška pořádaná společností cirkusového umělce Adolfa Joo Berouska s názvem Exkurze pravěkem, jejíž podstatou mělo být interaktivní přiblížení tohoto historického období dětem z prvního i druhého stupně. Celá akce se uskutečnila v naší horní tělocvičně a za celé dopoledne ji postupně navštívili žáci všech ročníků. 

Aby si čtenáři tohoto článku dokázali udělat opravdu barvitý obrázek o tom, jak celá událost ve výsledku proběhla, rozhodli jsme se toto ohlédnutí pojmout jako kombinaci názorů ze strany samotných žáků s pohledem pedagogů druhého stupně. Začneme tedy postřehy z řad šesťáků:

Ve čtvrtek 31. 10. 2013 se naše horní tělocvična proměnila v pravěk. Přednášející nám vyprávěla o tom, jak se v pravěku žilo, lovilo apod. Dokonce jsme se dozvěděli, že se šavlozubému tygrovi říká Smilodon a také jsme viděli různé nástroje, které pravěcí lidé používali. Na obrázku jsme též mohli porovnat velikost jejich mozku s mozkem současných lidí. Přiznám se ale, že to mohlo být trochu zábavnější. 

Tolik vyjádření samotných žáků. Pro kompletnost nyní taktéž shrneme názory učitelů druhého stupně naší školy. Ti se vyslovili zejména o tom, že přednáška obsahovala spoustu zajímavých informací k prezentovanému tématu, avšak probíhala veskrze pasivní formou. Děti se sice dle pedagogů dozvěděly velké množství nových a zcela jistě užitečných poznatků, ale všichni se rovněž shodují na tom, že žáci mohli být do dění více aktivně zapojeni. 

Jak je z názorů žáků i učitelů patrné, přednáška pod názvem Exkurze pravěkem byla bezpochyby plná informací o tomto období naší historie, pouze její forma poněkud postrádala kýženou interaktivou. 

                                                                                     Za žáky Aneta Ševčíková a Lucie Noháčová

                                                 Za pedagogický sbor druhého stupně Ivo Hradský a Rostislav Vonšík